REFIZ

BikeGuard

BikeGuard to aplikacja przeznaczona głównie do ewidencji rowerów w policji miejskiej. Jest to rozwiązanie serwerowe działające w sieci lokalnej, gdzie poszczególni klienci (strażnicy) łączą się za pomocą standardowej przeglądarki internetowej na wewnętrzne strony internetowe.


Minimalne wymagania sprzętowe:

  • CPU 2GHz
  • RAM 2048MB

Minimalne wymagania oprogramowania:

  • Windows 7 lub Windows 2003 Server
  • IIS 6
  • NET 4.0, ASP.NET MVC
  • IE10+, Firefox, Chrome

Galeria zdjęć:

BikeGuard login page BikeGuard homepage BikeGuard evidence