MIĘDZYNARODOWY REJESTR ROWERÓW, HULAJNÓG I SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO ORAZ BAZA DANYCH OZNACZONYCH PRZEDMIOTÓW

NAJWIĘKSZA BAZA DANYCH W CZECHACH POD WZGLĘDEM LICZBY ZAREJESTROWANYCH ROWERÓW, HULAJNÓG I SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO WSPIERANA PRZEZ MSW RCZ I POLICJĘ MIEJSKĄ

Refiz jest międzynarodową bazą danych do forensycznego oznaczania identyfikacyjnego, która została założona w 2013 roku przy wsparciu MSW RCz w Wydziale Prewencji Kryminalnej.

Baza danych służy do oznaczania rowerów, hulajnóg, sprzętu rehabilitacyjnego, a nawet wózków dziecięcych, które zostały oznaczone mikroznakami z unikalnym kodem. Oznaczone przedmioty posiadają kilka niemal niewidocznych mikroznaków, naklejkę ostrzegawczą, a od 2024 roku także unikalny kod QR.

Nowością w 2024 roku jest również odczytywanie przedmiotu za pomocą kodu QR. Każdy oznaczony rower oprócz kodu w mikroznaku otrzyma unikalny kod QR, który służy do natychmiastowego odczytu, identyfikacji przedmiotu i sprawdzenia jego statusu (zarejestrowany / skradziony).

Kody QR są wygodnym przyspieszeniem w dziedzinie identyfikacji, ale w przypadku kradzieży roweru jest to pierwsza rzecz, którą sprawca mógłby usunąć. Oznaczenie mikroznakami jest nadal priorytetem. Mikroznaki nanoszone w kilku miejscach na rowerze są niewidoczne gołym okiem i dla złodzieja niemal niemożliwe do usunięcia bez uszkodzenia oznaczonego przedmiotu.

Dlaczego korzystać z Refiz?

  • Ujednolicona, bezpieczna i zweryfikowana międzynarodowa baza
  • SZYBKA IDENTYFIKACJA DZIĘKI UNIKALNYM TEKSTOM W MIKROZNACZKACH O ŚREDNICY 1 MM
  • BAZA DANYCH WYKORZYSTYWANA PRZEZ POLICJĘ MIEJSKĄ DO IDENTYFIKACJI SKRADZIONYCH PRZEDMIOTÓW
  • IDENTYFIKACJA ZA POMOCĄ UNIKALNYCH KODÓW QR NAKLEJONYCH NA KAŻDYM OZNACZONYM PRZEDMIOCIE
  • MOŻLIWOŚĆ ODCZYTANIA KODÓW TYLKO PRZY UŻYCIU MIKROSKOPU

JAK FUNKCJONUJE BAZA DANYCH?

1. REJESTRACJA

Miejska policja, gmina lub firma muszą najpierw zarejestrować się w bazie danych.

2. NAHRÁNIE KÓDOV

W kolejnym kroku są wczytywane kody z mikroznaków oraz ewentualnie przypisane kody QR.

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS

Następuje sporządzenie szczegółowego opisu oznaczonego przedmiotu

4. NALEPIENIE NAKLEJKI OSTRZEGAWCZEJ

Na oznaczone przedmioty naklejane są ostrzegawcze naklejki oraz kod QR.

5. POŁĄCZENIE Z BIKEGUARD

Policja centralnie łączy dane z systemu Bikeguard z bazą danych REFIZ.

6. IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTÓW

W przypadku znalezienia oznaczonego przedmiotu można dzięki kodowi QR lub kodowi z mikroznaczki odnaleźć właściciela.

HISTORIA

REFIZ to międzynarodowa baza danych do forensycznego identyfikacji znakowania, założona w 2013 roku przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej w dziale Prewencji Kryminalnej.

Baza danych służy do oznaczania rowerów, hulajnóg, sprzętu rehabilitacyjnego oraz nawet wózków dziecięcych za pomocą mikroznaków z unikalnym kodem. Oznaczone przedmioty posiadają kilka prawie niewidocznych mikroznaków, ostrzegawczą naklejkę oraz od roku 2024 także unikalny kod QR.

Dzięki współpracy z miejskimi policjami łatwo jest ustalić właściciela w przypadku kradzieży oznaczonego przedmiotu.

TERAŹNIEJSZOŚĆ

UNIKALNA MIĘDZYNARODOWA BAZA DANYCH DLA CZ, PL I SK Na świecie znajduje się kilka organizacji i marek produkujących forensyczne oznaczenia mikroteczkami. Ma to jednak jeden haczyk, a mianowicie każda marka ma swoją własną bazę danych. Czy potrafisz sobie wyobrazić, że policja szukałaby skradzionego przedmiotu na przykład w pięciu różnych bazach danych?

Dlatego powstał REFIZ. Rejestr, do którego może zarejestrować się każdy z dowolnym rodzajem oznaczenia. Policja po prostu wyszukuje oznaczony przedmiot w bazie danych REFIZ, nie musząc się skomplikowanie dowiadywać, która marka, która baza danych czy który rejestr jest główny.